Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Jakich opon u?ywasz
 
PDF Drukuj Email

 

tel: 601 564 975


AUTO SERWIS Marcin Karpik

ul. Pozna?ska 188

62-052 Komorniki

 

Auto Serwis M-Karpik oferuje mo?liwie jak najni?sze ceny, jednocze?nie maj?c na wzgl?dzie najwy?sz? jako?? wykonania.

D???c do realizacji tego celu Auto Serwis Karpik ?wiadczy pe?en zakres us?ug w dziedzinie napraw samochodw ka?dej marki.

Specjalizujemy si?:
- mechanika samochodowa,
- uk?ady klimatyzacji,
- wulkanizacja i sprzeda? opon,
- geometria uk?adw jezdnych.